طلوع به معناي سرآغاز است و مدعي ايست که مي تواند سر منشاء تحولي الکترونيکي در ايران باشد.


شرکت دايا سيستم طلوع (D.S.T) فعاليت خود را از سال 1375 در زمينه هاي مختلف شروع کرد. که متشکل از چندين نيروي زبده که به نوبه خود در کار و رشته مورد نظر خويش احاطه کامل دارند و مصمم است شرکتهاي فعال را در نيل به اهداف متعالي ياري رساند. با اين کار که چندان ساده هم تحصيل نشد چند هدف عمده مترتب است.


١- کشف نوع نياز متقاضي
٢- رسيدن به هدف نهايي در کوهتاهترين زمان ممکن و متعاقبا صرفه جويي در وقت متقاضي
٣- مشاوره در امور مختلف رايانه به متقاضي 
٤- منافع متقاضی را منافع خويش دانسته و مصمم است همچنان مشاوري امانتدار و مجري متعهد براي متقاضي باشد.


استاندارد این سرورها بر حسب تعداد مشترکین و میزان خدمات ارائه شده مقرر میباشد. ضمنا سرورهای تخصیص یافته به فضای وب (Web Server) از سرورهای تخصیص یافته به پست الکترونیکی (Mail Server) مجزا بوده و نیز برای آن دسته از مشترکین که از پایگاههای SQL استفاده می نمایند . سرورهای مجزا (SQL Server) درنظر گرفته شده است . در خصوص و امکانات پست الکترونیکی Email مشترکین امکان استفاده از 20 زبان مختلف از جمله فارسی را دارا می باشد.


این شرکت جزو اولین شرکتهاي  ارائه دهنده خدمات میزبانی وب سایت و نیز اولین مشاور تبلیغات و تجارت اینترنتی در کشور ایران با حضور بیش از صدها مشترک در حال فعالیت می باشد.


میزبانی وب سایت (Web Hosting) با ارائه Control Panel های مجزا به هر وب سایت ، به صورت جداگانه و با امکانات متعدد به User(مشتری) داده می شود.