Whois
اطلاعات دامنه


عصر حاضر ارتباطات و اینترنت نقش بسیار اساسی در اقتصاد و بازرگانی جهان ایفا می کند و با توجه به این مهم اطلاع رسانی صحیح و دقیق در کشورهای جهان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است در این میان از مهمترین ابزارهای ارتباطی اینترنت است به طوری که امروزه حجم زیادی از اطلاعات تجاری، علمی، و فرهنگی با این روش مبادله می گردد. شما میتوانید در کنار هزاران شرکت ایرانی و غیر ایرانی دیگر با کمک Tolou.com خود را به دنیا معرفی کرده و در صحنه کار و اقتصاد جهانی حضوری فعال داشته باشید . و با اتصال هم زمان با خطوط فیبر نوری جهانی (multi-home oc3 Backbone) به شما سرویس شبانه روزی مستمر ارائه می نماید.

لذا بايد با اين فرهنگ آشنا و به اين ابزارها مجهز شد. براي داشتن يك وب سايت ۴ قدم خيلي ساده وجود دارد. .با طي اين ۴ قدم شما يك وب سايت خواهيد داشت.
قدم اول : رزرو نام در دنياي اينترنت ( Name Registration )
قدم دوم : قرار دادن اطلاعات مورد نظر در صفحاتي با قالب مناسب (Web Page Design)
قدم سوم : ارائه اطلاعات فوق به شبكه جهاني از طريق يك Web Serverجهت ميزباني صفحات فوق
(Web Hosting)
قدم چهارم : معرفي اين صفحات به جستجو گر ها ( Search Engine Registration)